Comuna Ariniș, str. Principală,
nr. 65. Județul Maramureș

Biserici


Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

În Ariniș a existat o biserică veche de lemn din 1549, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, care s-a demolat în anul 1929, fiind foarte veche și slabă. Biserica nouă, construită din piatră și cărămidă, datează din anii 1929-1930, având ca hram „Adormirea Preacuratei”.

Biserica reformată

Biserica Nouapostolică Ariniș