Comuna Ariniș, Strada Principala,
nr. 65. Județul Maramureș

Comisii de specialitate

//
//
COMISIA 1 PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICO - FINANCIARE //
//
  //
 1. // USCA AUREL DĂNUȚ //
 2. //
 3. NÉMETH JÓZSEF //
 4. //
 5. BBĂTRÂN IOAN CORNELIU //
 6. //
 7. ȚÎRLE PETRU //
 8. //
 9. COSTEA COSMIN //
 10. //
//
//
//
COMISIA 2 PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM //
//
  //
 1. // BORA MIRCEA DĂNUȚ //
 2. //
 3. BARANYAI ALEXANDRU //
 4. //
 5. DEMA CLAUDIU-CRISTIAN //
 6. //
//
//
//
COMISIA NR.3 PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE //
//
  //
 1. // MARCHIȘ ORSOLYA-ANIKO //
 2. //
 3. LASLO ALEXANDRU-ATTILA //
 4. //
 5. UNGUREAN IOANA //
 6. //
//