-->

Proiecte finalizate

Proiecte finanţate şi implementate cu fonduri din bugetul local:

1. Reabilitare aducţiune apă localitatea Ariniş în valoare de 150.000 RON în anul 1999
2. Grup sanitar Şcoala cu clasele I-VIII Ariniş în valoare de 65.000RON în anul 2004
3. Reabilitare şarpanta cămin cultural Ariniş în valoare de 100.000 RON în anul 2006
4. Încălzire centrală sediu primărie în valoare de 90.000 RON în anul 2007

Proiecte finanţate şi implementate cu fonduri guvernamentale:

1. Economia Bazată pe Cunoaştere în valoare de 1.200.000 RON în anul 2006
2. Reabilitare drum comunal şi străzi în valoare de 3.250.000 RON în anul 2006
3. Extindere alimentare apă sat Ariniş în valoare de 700.000 RON în anul 2007
4. Reabilitare cămin cultural Ariniş în valoare de 450.000 RON în anul 2007
5. Reabilitare interioare Şcoala cu clasele I-VIII Ariniş în valoare de 350.000 RON în anul 2007

1. Extindere aducţiune apă în localitatea Rodina în anul 2010
2. Încalzire centrală la Şcoala cu clasele I-VIII Ariniş finalizat în anul 2009
3. Încălzire centrală la Căminul Cultural Ariniş finalizat în anul 2010
4. Reabilitare şarpantă la Caminul Cultural Rodina în anul 2011
5. Grup sanitar Cămin Cultural Ariniş finalizat 2011
6. Bloc ANL în localitatea Ariniş finalizat 2012
7. Bază sportivă tip I în localitatea Ariniş finalizat 2012
8. Centru de informare turistică ( FEADR ) finalizat 2012
9. Îmbunătăţire iluminat public eficientizat finalizat 2012
10. Modernizare drum comunal DC 93 Ariniş - Tămăşeşti ( HG 577 ) finalizat 2012

 

Top