Facilități pentru investitori

Suntem interesaţi de atragerea de fonduri, de iniţierea şi realizarea unor programe de dezvoltare regională, cooperarea cu firme şi comunităţi locale din ţările UE, în condiţiile legii. Aşteptăm investitori din ţară şi din U.E.

Argumente:

♦ Comuna Ariniş este situată la 44 km de municipiul Baia Mare, care dispune de aeroport, gara CFR, transport auto de marfă şi persoane în toate direcţiile.
♦ Dispunem de forţă de muncă calificată, mai ieftină decât în ţările UE;
♦ Oferim investitorilor: - terenuri spre concesionare;
                                    - acces la servicii publice: salubrizare, etc;
                                    - acces la utilităţi: telefon, cablu TV, intenet, gaz, etc.

Oportunități de investiții

♦ Concesionarea de terenuri
♦ Realizarea într-un interval scurt de timp a alimentării cu apă, canalizării şi introducerii gazului metan în toată comuna
♦ Forţă de muncă calificată
♦ Posibilităţi economice neexploatate: 228 ha păşune comunală

Top