-->

Cadru geografic

Comuna Ariniş este situată într-o zonă deluroasă din sud-vestul Maramureșului, în zona de contact a Dealurilor Asuajului cu Dealurile Sălajului, pe cursul superior al râului Sălaj, la confluenţa cu râul Tămăşeşti.

Localitatea Ariniș este reședința comunei cu același nume și are în componență satele Tămășești, Rodina și Ariniș.

Teritoriul administrativ al comunei este de 2713 ha din care: 830 ha intravilan şi 1883 ha extravilan şi are următoarele vecinătăţi: 

 ♦ la est : Comuna Sălsig ;
 ♦ la sud : Comuna Ulmeni ;
 ♦ la vest : Comuna Băseşti ;
 ♦ la nord : Comuna Băiţa de sub Codru.

Comuna Ariniș face parte din regiunea etnografică a Țării Chioarului, zonă de interfață a județelor Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Este situată la numai 7 km de orașul Ulmeni, la 44 km de municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului şi la 13 km de Cehu-Silvaniei, cel mai apropiat oraş, aparţinând județului Sălaj.

Top