-->

Cultură și învățământ

Cultură

Căminul cultural Ariniş este instituţia de cultura care asigură păstrarea şi valorificarea tradiţiilor culturale. Aici se organizează activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber. Căminul cultural îşi desfăşoara activitatea în 3 clădiri, una în Ariniş având o sală de spectacole de 300 locuri, una în Tămăşeşti având o sală de spectacole de 150 locuri şi una mai mică în satul Rodina, de numai 50 de locuri, funcţionând în aceeaşi clădire cu şcoala cu clasele I-IV din sat. Directorul căminului cultural este Dl. Resmerita Dorel.
Biblioteca comunală este instituţia de cultura care asigură împrumutul de carte către locuitorii comunei, precum şi desfăşurarea unor activităţi culturale cu specific de bibliotecă. Biblioteca dispune de un numar de 6278 volume. Actualul bibliotecar este D-na Toma Lucia.

Învăţământ

Înainte de orice, comunitatea locală a avut grijă ca şcoala să modeleze destinele multor generaţii, dându-şi seama cât de important este ca omul să se desăvârşească prin ştiinţă şi cultură, să devină fiinţă raţională într-o lume care evoluează.Încă din 1910, şcoala şi-a deschis porţile pentru a răspândi, cu multă dăruire, tainele educaţiei. A rămas în conştiinţa comunităţii ca "Şcoala veche". Apoi în 1962 se înfiinţează clasele pentru învăţământul preşcolar şi primar, iar în anul 1975 se înfiinţează corpul nou al clădirii.În satele arondate comunei se înfiinţează structuri unde elevii vor învăţa. Astfel, în satul Tămăşeşti, şcoala funcţionează încă din anul 1939, iar în satul Rodina, şcoala îşi deschide porţile abia în anul 1954.Şcoala Gimnazială Ariniş are astăzi o imagine nouă. Tehnologia îşi pune amprenta pe destinul bine conturat al unităţii: laborator de informatică, Centru de Informare şi Documentare, bibliotecă, profesori bine pregătiţi.Oferta educaţională a Şcoala Gimnazială Ariniş, pentru ciclul primar, an şcolar 2015-2016, este:

• Clasa pregătitoare şi clasele I-a şi a II-a limba de predare ROMANA- vor lucra în regim simultan;
• Clasa I-a , a II-a si a IV-a limba de predare MAGHIARA - vor lucra în regim simultan;
• Clasele a III-a si a IV-a - vor lucra în regim simultan.

Avantejele înscrierii elevilor în clasa pregătitoare la Şcoala Gimnazială Ariniş:

• material didactic bogat şi adecvat;
• spaţiu de lucru dotat cu mobilier pentru un număr de 15 elevi
• mobilierul este potrivit vârstei şcolare
• posibilitatea alegerii spaţiului de desfăşurare a cursurilor în cadrul şcolii sau a grădiniţei;
• posibilitatea studierii unei limbi străine şi a informaticii, la cererea părinţilor, cu personal didactic calificat.

Top