-->

Economia

Principala activitate economică din comună este agricultura, care se desfăşoară în 582 exploataţii agricole familiale pe o suprafaţă de 2246 ha teren agricol.

Septelul cuprinde un număr de 680 bovine, 72 ovine si caprine, 1220 porcine, 78 cai, 6427 pasari.
Înzestrarea comunei cu maşini agricole cuprinde : 98 tractoare, 47 grape cu discuri, 81 pluguri, 29 semănători şi 18 combine pentru recoltat cereale păioase.

Pe teritoriul comunei işi desfaăşoară activitatea numeroşi agenţi economici, cei mai importanţi fiind : SC Pregnant SRL, SC Codrina COM SRL, SC Timarus SRL, SC Arinisana SRL, SC CIUPAC SRL.
Există de asemenea agenţi economici organizaţi în asociaţii familiale sau persoane fizice, având activităţi în domenii ca: distilării, producerea uleiului de floarea soarelui, tâmplărie, construcţii, comerţ, etc.

Alte activităţi economice sunt:
♦ Prestări servicii
♦ Tâmplărie
♦ Dulgherie
♦ Panificaţie
♦ Morărit
♦ Comerţ

Pe lângă acestea, în comună se desfăşoară şi alte activităţi cum ar fi:
♦ Creşterea animalelor
♦ Piscicultură
♦ Apicultură
♦ Legumicultură
♦ Cultura cerealelor

Top